به گزارش ختم کلام، در یکصد و سی و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت پس از بحث و بررسی بسته پیشنهادی حمایتی سال ۱۳۹۹ در پرداخت تعرفه عوارض با توجه به شرایط حاکم بر جامعه تسهیلاتی برای شهروندان لحاظ خواهد شد.
بر پایه این گزارش بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر رشت و با توجه به عدم امکان بهره مندی شهروندان از فرصت پایانی سال به علت شیوع ویروس کرونا و در راستای احقاق حقوق شهروندان و به منظور صیانت از منابع بالقوه درآمدی شهرداری رشت، در صورتی که شهروندان عوارض سال ۱۳۹۸ را تا تاریخ۹۹/۳/۳۱ پرداخت نمایند، عوارض آنها بر اساس تعرفه سال ۱۳۹۸ محاسبه خواهد شد.

انتهای پیام/