به گزارش ختم کلام، فرماندارلاهیجان به همراه تعدادی از اعضای شورای تأمین شهرستان ضمن بازدید و بررسی ازوضعیت تالاب بین المللی امیرکلایه و بیان مسایل و راهکارهای آن به مناسبت اعیاد شعبانیه و روز جانباز از پرسنل جانباز و ایثارگر پاسگاه  سرمحیط بانی امیرکلایه تجلیل و از زحمات آنانتشکر و قدردانی نمود.