به گزارش ختم کلام، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر بابیان این خبر گفت درراستای ماموریت گشت کنترل وپایش رودخانه های شهرستان وگزارش مردمی مبنی بر وجود دام در رودخانه کیارود، مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر بهمراه مامورین یگان  حفاظت آبزیان  چمخاله نسبت به پاکسازی رودخانه کیارود اقدام کردند.
علی محمد پور افزود: دراین ماموریت  مشترک با استفاده یک دستگاه قایق موتوری تعداد ۶۷رشته دام فلسدار و ۷ رشته دام غضروفی  جمع آوری گردید.
درپایان نیز آلات صید جهت سیر مراحل قانونی صورتجلسه شد.