به گزارش ختم کلام ،رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر با اعلام این خبر گفت: در راستای ماموریت های گشت وکنترل و جلوگیری از تخلفات برداشت غیر مجاز شن و ماسه از رودخانه های شهرستان ، مامورین یگان حفاظت محیط زیست این اداره موفق به دستگیری یکی از متخلفین شن و ماسه شد.

علی محمد پور در ادامه افزود: پس از دستگیری متخلف ، پرونده جهت سیر مراحل قانونی  تحویل مراجع قضایی گردید. متخلف پس از طی مراحل قضایی به استناد ماده۶۹۰قانون مجازات اسلامی به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم وبه استناد مواد ۳۷،۳۸،۶۴،۶۶و ۷۹قانون مجازات اسلامی در باب مجازاتهای جایگزین حبس متهم در راستای بند ب ماده ۸۴ قانون مذکور و نیزمواد۲،۴،۶و۸ آیین نامه های اجرایی مجازات های جایگزین حبس،  مکلف به ۱۲۰۰ساعت خدمات عمومی رایگان برای محیط زیست در انجام امور پاکسازی فضای عمومی ساحل یا حریم رودخانه از زباله و مواد زاید انباشتی با هدایت و نظارت محیط زیست شد.