به گزارش ختم کلام، اکبر میغی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رضوانشهر از صدور حکم یک سال حبس تعزیری برای متخلف برداشت غیر مجاز شن و ماسه خبر داد.وی با اعلام این خبر گفت:فردی که با استفاده از یک دستگاه تراکتور مبادرت به برداشت غیرمجاز شن و ماسه در رودخانه دیناچال این شهرستان می‌نمود ، توسط مامورین اجرایی این اداره و با همکاری مامورین نیروی انتظامی پاسگاه پره سر دستگیر و پس از تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضایی و پیگیری واحد حقوقی شهرستان در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ، به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات مصوب ۱۳۷۵  به تحمل یک سال حبس تعزیزی محکوم شد.

بنا بر استدلال قانونی و به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات  هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه  از طریق برداشت غیر مجاز ممنوع بوده و متجاوز به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

 

به گزارش ختم کلام ، اکبر میغی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رضوانشهر از صدور حکم یک سال حبس تعزیری برای متخلف برداشت غیر مجاز شن و ماسه خبر داد.وی با اعلام این خبر گفت:فردی که با استفاده از یک دستگاه تراکتور مبادرت به برداشت غیرمجاز شن و ماسه در رودخانه دیناچال این شهرستان می‌نمود ، توسط مامورین اجرایی این اداره و با همکاری مامورین نیروی انتظامی پاسگاه پره سر دستگیر و پس از تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضایی و پیگیری واحد حقوقی شهرستان در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ، به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات مصوب ۱۳۷۵  به تحمل یک سال حبس تعزیزی محکوم شد.

بنا بر استدلال قانونی و به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات  هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه  از طریق برداشت غیر مجاز ممنوع بوده و متجاوز به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.