به گزارش ختم کلام، این پلیس در نظر دارد به منظور افزایش همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست از جمله مبارزه با حیوان آزاری ، شعبه ای از پلیس فتا را  با هدف پایش و برخورد با جرایم محیط زیستی در فضای مجازی راه اندازی کند.

سردار وحید مجید با بیان اینکه این پلیس به جد موارد حیوان آزاری را پیگیری و با آن برخورد می کند،افزود: فیلم های مربوط به حیوان آزاری در فضای مجازی، بلافاصله توسط پلیس فتا رصد می شود و مطابق با مجازات هایی که در قانون برای حیوان آزاری و صید و شکار غیرقانونی تعیین شده با مجرمان برخورد و اقدام می کند که چندین مورد آن انجام شده است.

وی یادآور شد: آخرین اقدام در بحث حیوان آزاری، مورد صدمه به یک روباه بود که در ماکو صورت گرفت و بلافاصله توسط پلیس فتا شناسایی شد.

رئیس پلیس فتا گفت: در این مورد با سازمان محیط زیست جلسه کارشناسانه داشتیم و در نظر داریم ضمن افزایش همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست، شعبه‌ای از پلیس فتا را با هدف پایش و برخورد با جرایم محیط زیستی در فضای مجازی در این سازمان راه‌اندازی کنیم.

سردار مجید تاکید کرد: حوزه رصد و پایش سازمان محیط زیست در فضای سایبر در حال حاضر هم انجام می شود؛ اما بناداریم این امر تخصصی تر صورت گیرد که به همین منظور کارشناسان پلیس فتا به آن جا اعزام می شوند تا حوزه حیوان آزاری فعال شود. ضمن این که سازمان محیط زیست خود به تنهایی هم ضابط قضایی دارد یعنی در موارد حیوان آزاری یا صید و شکار غیرقانونی وارد و بر اساس مبانی قضایی اقدام می کند.

رئیس پلیس فتا با اشاره به این که فتا به طور جدی موارد حیوان آزاری را پیگیری می کند و اگر مواردی در این خصوص در فضای سایبری باشد بلافاصله اقدام می شود، گفت: مردم می توانند به محض مشاهده مواردی که مغایر صید و شکار و فروش حیوانات و پرندگان غیرمجاز است، آن را به سایت پلیس یا شماره تماس ۸۱۸۱۸اطلاع دهند البته سازمان محیط زیست هم وظیفه رسیدگی به این امر را دارد.