به گزارش ختم کلام، با اخذ مجوز ورود به منزل از سوی مقام محترم قضایی، اجزای حیوانات وحشی و ادوات شکار از منزل مسکونی کشف و ضبط شد.

 

سید امین نجات رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود با اعلام این خبر افزود، کارشناسان و یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پس از انجام بیع متقابل سوری با متهم پرونده مبنی بر خرید اجزای جانور وحشی در قبال ثمن معین، وی را دستگیر و با اخذ دستور قضایی و در معیت پلیس اطلاعات نیروی انتظامی شهرستان لنگرود ضمن ورود قانونی به منزل مسکونی در شهر اطاقور لنگرود، یک قبضه سلاح شکاری، ۲۳۵ عدد فشنگ ساچمه ای و چهارپاره و اجزای حیوانات مختلف را کشف و ضبط نمودند که متهم تحت الحفظ به مراجع قضایی معرفی گردید.

 

وی ضمن قدردانی از همکاری دادستان محترم عمومی و انقلاب و پلیس اطلاعات نیروی انتظامی لنگرود در پیگیری تخلفات حوزه محیط زیست، خواستار اشد مجازات مرتکب بزه انتسابی شد.