به گزارش ختم کلام، علی محمد پور با اعلام این خبرگفت :مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر درراستای گشت‌ و کنترل و نظارت بر شکار و صید در مناطقشکارگاهی جلگه ای شهرستان ، نسبت به جمع آوری ۱۸ رشته دام هوایی غیر مجاز اقدام کردند .

محمد پور در ادامه افزود:جمع آوری ادوات صید و شکارغیر مجاز تا پایان فصل شکارهمچنان ادامه دارد. نصب هرگونه دام هوایی براساس ضوابط و قوانین محیط زیست ممنوع و همچنین اقدامات قانونی و قضایی لازم برای جلوگیری در صورت مشاهده در این خصوص به عمل خواهد آمد.