به گزارش ختم کلام، متأسفانه در حال حاضر به دلیل عدم شناخت کافی از گیاهان مهاجم در کشور  و اثرات منفی آن‌ها در محیط‌های طبیعی بعضا مشاهده می شود برخی افراد سودجو در فضای مجازی اقدام به انتشار آگهی  فروش گونه های مهاجم نظیر سنبل آبی و کاهوی آبی بعنوان گل های زینتی می نمایند و با استفاده از ناآگاهی برخی مردم از مضرات این گیاهان ، موفق به فروش این گیاهان می شوند.
این موضوع شامل حال برخی از دستفروشان نیز می شود که در بازارهای محلی نسبت به فروش این گیاهان آلوده و مهاجم به مردم و بویژه مسافرین اقدام می کنند.
از آنجا که گونه های مهاجم تاثیرات بسیار منفی محیط زیستی ، اجتماعی و اقتصادی به همراه دارند ، ممنوعیت خرید و فروش آن ها به هر صورت ، قبلا از طریق بخشنامه سازمانی به تمامی ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها ابلاغ شده است.
روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان ضمن تاکید بر ممنوعیت انتشار آگهی یا خرید و فروش گونه های مهاجم گیاهی اعم از سنبل آبی و کاهوی آبی یا گونه های حفاظت شده مانند لاله تالابی به اطلاع عموم می رساند مامورین یگان حفاظت محیط زیست در صورت مشاهده این گونه معاملات نسبت به توقیف و معرفی متخلفین به مرجع قضایی اقدام خواهد نمود.
این گزارش از مردم و علاقمندان به محیط زیست می خواهد تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف محیط زیستی، با احساس مسئولیت مراتب را به ادارات یا پاسگاههای محیط زیست اطلاع دهند.
گونه مهاجم به موجود زنده‌ای گفته می‌شود که از پیش در یک زادبوم حضور نداشته و با معرفی شدن به آن زادبوم باعث بر هم خوردن نظم طبیعی آن و ایجاد خسارت‌های اقتصادی، محیط زیستی یا بوم‌شناختی می‌شود. گونه مهاجم به دلیل آنکه تعلقی به زادبوم معرفی شده به آن ندارد می‌تواند گونه‌های رقیب را کنار بزند و مانع از رشد و زایش دیگر گونه‌هایی شود که به صورت طبیعی در آن منطقه زندگی می کرده‌اند.