به گزارش ختم کلام ، عارف شادکام با اعلام این خبر گفت : در طی روزهای برفی مامورین اجرایی و سرمحیط بانی جوکندان در آماده باش کامل اقدام به گشت و کنترل حفاظتی در زیستگاههای شهرستان می نمودند. از این تعداد سلاح کشف شده ۲ قبضه سلاح غیر مجاز و فاقد هر گونه مجوز می باشند که جهت اقدامات قانونی تحویل مراجع قضایی شد .
شادکام همچنین بیان داشت : در روزهای برفی و سرد زمستانی پرندگان و سایر وحوش به دلیل کمبود مواد غذایی به مناطق پایین دست و مسکونی نزدیک میشوند که بعضاً مورد تعارض افراد فرصت طلب قرار میگیرند. آموزش جوامع محلی و ارتقاء فرهنگ حفاظت از طبیعت و محیط زیست از جمله برنامه های در دست اقدام این اداره می باشد.