به گزارش  ختم کلام، با تصمیم رئیس سازمان محیط زیست کشور، قربانعلی محمد پور مدیرکل محیط زیست  گیلان برکنار و ساسان کفایی معاون توسعه مدیریت و منابع محیط زیست استان فارس  به عنوان مدیرکل جدید حفاظت از محیط زیست گیلان جایگزین وی شد.

قربانعلی محمدپور به عنوان یک مدیر بومی مرداد ماه سال ۹۴ به عنوان مدیرکل محیط زیست گیلان منصوب شده بود و امروز یک غیربومی قرار است جای او را در گیلان بگیرد.

قرار است این تودیع و معارفه با حضور معاون سازمان حفاظت از محیط زیست روز پنج شنبه برگزار می شود.

انتهای پیام/