ختم‌کلام/

با او می شود …

رشت که روزگاری شهر اولین ها بود، امروز جز خاطره ای از آن روزها، اثری از اولین ها ندارد.

این شهر که با ویژگی های ممتاز طبیعی به لحاظ نزدیکی به کوه، دریا، جنگل، رودخانه، تالاب و … و همچنین دارا بودن تاریخی غنی از شخصیت های شاخص از پتانسیل خاصی جهت تبدیل شدن به یکی از بزرگترین قطب های گردشگری برخوردار است امروزه با تنی رنجور از تازیانه مدیریت ناکارآمد عده ای به سختی روزگار می گذراند.

مردمان این خطه سرسبز و حاصلخیز از کشور به جای در آمد سرشار و تامین آتیه فرزندانشان با بی مهری هایی که در توزیع منابع و ثروت به استان گیلان و به ویژه شهر رشت صورت گرفته است با مشکلات بسیاری دست به گریبانند.

پای هر انتخاباتی که در میان باشد نجوای همان شعارهای نخ نمای نجات زرجوب و گوهررود و تالاب و اشتغال زایی و بازگرداندن این شهر به جایگاه خود واقعی در کشور، در گوش رشتی های صبور می پیچد. این شعار های تکراری از بین نمی روند و محقق نیز نمی شوند و تنها از فردی به فرد دیگر منتقل می شوند!

اگر از خود می پرسید چرا باید به عظمتی رای بدهیم به شما خواهیم گفت. پاسخ آن مشخص است. به عظمتی رای می دهیم چون با او می شود به فردای بهتر این سرزمین امیدوار بود.

او اهل شعار دادن نیست. آنچه در توان دارد و ظرفیت های قانونی به او اجازه می دهد بی دریغ به مردمانش تقدیم می کند.

با او می شود، امید داشت که این شهر نماینده ای به خود خواهد دید که نگران اشتغال فرزندانش نیست؛ بلکه نگران اشتغال فرزندان این شهر است …

با او می شود، امید داشت که نماینده این شهر، صدای رسای بغض فروخورده قشر ضعیف جامعه از لحاظ اقتصادی نیز خواهد بود …

با او می شود به توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی این شهر و استان امیدوار بود …

شاید با عظمتی بتوان سالهای کمتری برای شنیدن صدای سوت قطار توسعه در این شهر و استان در انتظار ماند …

شاید با او و نگاه عادلانه اش، با او و ارتباطات گسترده اش، با او و فریادهایش برای دفاع از حقوق مردم، بتوان به راه اندازی چندین کارخانه و رونق کسب و کار و رنگین تر شدن سفره ها امید داشت …

شاید با او بتوان دورانی را تجربه کرد که سالها در انتظارش نشسته ایم …

پس اگر شما هم همچون ما می اندیشید بیایید این بار فرصت را در اختیار فردی که از حداقل شاخص ها برای توانایی نمایندگی مردم این شهر برخوردار است قرار دهیم و با نوشتن نام عظمتی روی برگه های رای، امیدهایی که در دل بسیاری از جوانان این شهر رنگ باخته را به قلب هایشان بازگردانیم …

انتهای پیام/