عقیده حسین رضاپور پیرامون تبلیغات دیواری و کاغذی:
شهر به زباله دان کاغذی تبدیل شده است.

به گزارش ختم کلام،
کاندیدای یازدهمین دوره نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه رشت با توجه به اشراف کامل به رسانه های مکتوب، مجازی و تصویری و استفاده صحیح از این ظرفیت ها، همواره بر لزوم هوشمندانه از این ابزار نوین تاکید دارد.
از آنجایی که حسین رضاپور دانش آموخته مدیریت رسانه است، استفاده از این ابزار را موجب کاهش هزینه های هنگفت تبلیغاتی می داند.
وی خطاب به کاندیداهای حاضر که ادعای حمایت از محیط زیست و رفع مشکلات زیست محیطی رشت دارند، می پرسد؛ چگونه با انجام تبلیغات ناصحیح، ضمن انجام هزینه های هنگفت، شهر را به زباله دان کاغذی تبدیل کرده اید!

این داوطلب نمایندگی مجلس توانست، با نگاهی ویژه به نیروهای جوان و رسانه، صدای خود، برنامه های خود و ضعف ها و بی تدبیری های مدیریتی گیلان را بطور دقیق و مستند بیان کند و به گوش مخاطبان خود برساند. مدیرانی که علی رغم ضعف های فراوان، اما با رانت و بده بستان های افراد دیگری بر مسند قدرت نشسته اند.
علی ایحال، با استناد به چنین عقاید وجدان پسندانه ای و همچنین بر اساس آمارها و تحقیقات میدانی، حسین رضاپور تاکنون هیچ حاشیه ای در زندگی شخصی و کاری خود نداشته و تا به امروز هیچگونه بدهکاری نیز به هیچ یک از مسئولان ندارد.
گویا وی آمده است تا صدای مردمی شود که به دنبال عدالت خواهی، در پی فریاد رس می گردند.
حالا بر اساس گمانه زنی های اخیر، حسین رضاپور جزو کاندیداهای برتر رشت محسوب می شود.
انتهای پیام/

ا