به گزارش ختم‌کلام، در این جلسه که شهردار و رئیس اداره مخابرات لنگرود نیز حضور داشتند، در خصوص تعیین وضعیت مطالبات و معوقات دو طرف و تملک ساختمان اداره مخابرات که در خیابان نواب صفوی این شهر واقع شده مباحثی مطرح شد.

مهدیه رزاقی لنگرودی