به گزارش ختم کلام، در دومین روز از هفته دولت پروژه انتقال خط لوله آب کشاورزی به روستای دوله ملال ماسال به طول ۳۹۴ متر با اعتبار۳۰۰ میلیون تومان در ۲۰۰ هکتار، برای۲۵۰ بهره بردار بخش کشاورزی افتتاح و به بهره برداری رسید.
در جریان این افتتاح، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: با توجه به مشکل آب در کشورافتتاح چنین پروژه های آبرسانی گام موثری برای مدیریت آب و راهبردی مناسب برای جلوگیری از هدر رفت آب است.

انتهای پیام/