به گزارش ختم کلام؛ فرماندار و نماینده شهرستان لنگرود به مناسبت روز خبرنگار از اهالی رسانه این شهرستان تجلیل کردند.