به گزارش ختم کلام؛ همایش تجلیل از خبرنگاران در سپاه ناحیه مرکزی رشت برگزار شد.