به گزارش ختم  کلام؛ نشست خبری دکتر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشوربه مناسبت روز خبرنگار در رشت برگزار شد.