صفر رمضانی در گفتگو با ختم‌کلام، ضمن تبریک آغاز سال ۱۵۹۳ دیلمی اظهار کرد: امسال، جشنواره نوروزبل در منطقه هالیدشت برگزار می شود.
وی گفت: قرار بود این جشنواره در منطقه توریستی کومله برگزار شود اما بنابر دلایلی مکان برگزاری تغییر یافت.
دبیر دائمی جشنواره نوروز بل افزود:
تاریخ جشنواره نوروز بل مطابق خبرهای پیشین در هفدهم مرداد از ساعت پانزده تا بیست شب خواهد بود.
انتهای پیام/

ا