به گزارش ختم کلام، معاون وزیر جهاد کشاورزی ظهر سه شنبه در نخستین جشنواره ملی روز مزرعه برنج با بیان اینکه ایران در تولید دانش بخش کشاورزی موفق عمل کرده است اظهار کرد: در حال حاضر اطلاعات و دانش مطلوبی در این حوزه وجود دارد.

کاظم خاوازی مقوله توزیع دانش را پس از تولید دانش دارای اهمیت ویژه‌ای دانست و گفت: یکی از فعالیت‌های علوم ترویجی در حوزه کشت برنج برگزاری جشنواره روز ملی مزرعه برنج است.
وی با بیان اینکه توزیع دانش بخش کشاورزی در جامعه نیازمند فعالیت و کار مضاعف است خاطرنشان کرد: جشنواره روز ملی مزرعه برنج فرآیندی است که تحقیقات و دانش استخراج شده در حوزه کشت برنج به درستی در آن تبادل  و بحث می‌شود.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: توجه به استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در راستای تکمیل زنجیره روز ملی مزرعه برنج باید مورد توجه قرار گیرد و تمامی تکنیک‌های کشت برنج در این فرآیند دیده شود.
خاوازی با بیان اینکه تشکیل میز خدمت در روز ملی مزرعه برنج امری مهم است و تشکیل این میز موجب تبادل تجربیات و مشکلات حوزه برنج می‌شود افزود: حضور کشاورزان در روز ملی مزرعه برنج و انتقال روش‌ها و مشکلات این حوزه به مسئولان و کارشناسان موجب ارتقای کیفی عملکرد و کیفت برنج می‌شود.
وی برلزوم روند اصلاح ارقام کیفی پرمحصول برنج تاکید و تصریح کرد: باید با دیدگاهی فرانگر، تکنیک‌های آبیاری، توسعه یابد و ساماندهی و ثبت گواهی بذرهای ارقام ملی همواره باید در اقدامات اولویت‌دار موسسه تحقیقات برنج باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین با تاکیدبر اینکه باید برنامه‌ای کامل و مدون برای کشاورزان برنج‌کار آینده طراحی شود خاطرنشان کرد: آموزش و توانمدسازی کشاورزان در مراحل کاشت، داشت و برداشت امری مهم است که باید در راستای این مقوله برای ترویج مکانیزاسیون سرمایه‌گذاری کرد.
انتهای پیام/

ا