رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا در خصوص برون سپاری در سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری رشت بیان نمود: بر طبق بررسی هایی که انجام شد، هزینه حمل هر مسافر برای شهرداری رشت ۸۵۰ تومان می باشد.
 حجت جذب افزود: پرداخت این هزینه برای شهروندان و قشری که از خدمات سازمان حمل و نقل استفاده می کنند، مشکل می باشد و از طرفی سازمان حمل و نقل نیز میلیاردها تومان سرمایه خود را در قالب اتوبوس های خریداری شده اگر در اختیار بخش خصوصی بگذارد با این هزینه و درآمد توجیه اقتصادی ندارد. بر همین اساس نباید هزینه های به وجود آمده در اثر استهلاک این اتوبوس ها بر دوش سازمان مربوطه باشد و از طرفی باید با راهکارهایی به دنبال فشار کمتر به مردم باشیم.
احمد رمضانپور عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان سناریوهای مختلف جهت نحوه برون سپاری تصریح نمود: شهرداری در جایی که به مردم خدمات رسانی می کند، نباید به دنبال درآمد باشد و از طرفی در ارائه خدمات، شهرداری نباید دچار ضرر شود و صرفه و صلاح شهرداری نیز باید دیده شود.
 وی با تاکید بر اهمیت نحوه تنظیم قرارداد افزود: یکی از دغدغه های اعضای شورا نحوه قرارداد ها است. قرارداد ها باید به شکلی تنظیم شود تا طرف قرارداد ملزم به ارائه کار منظم و با کیفیت شود.

فاطمه شیرزاد دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در خصوص تجربه ناموفق شهرداری در برون سپاری بیان نمود: شهرداری در بخش کارگرهای رفت و روب و فضای سبز تجربه موفقی در برون سپاری ندارد و برای اینکه در این حوزه نیز تجربه های تلخ گذشته تکرار نشود باید در نحوه تنظیم قرارداد و همچنین نظارت بر عمل به آن دقت بیشتری نمود.