به گزارش ختم کلام؛ جلسه برسی آخرین وضعیت دفنگاه زباله سراوان به ریاست فرماندار شهرستان رشت در فرمانداری رشت برگزار شد.