به گزارش ختم کلام، در این گواهی پذیرش آمده است:

محققان عزیز: میلاد امینی ، علی صفاری راد و سیدمهدی رجایی لنگرودی؛

بدینوسیله گواهی میشود مقاله علمی باعنوان: بررسی نقش مدیریت شهری در سازماندهی،کنترل و جمع اوری پسماند شهری(مطالعه موردی منطقه ۲۲ کلانشهر تهران) جهت ارائه به صورت سخنرانی در اولین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در مدیریت و مهندسی که در ۲۳ اسفند ۹۷ در دانشگاه تهران برگزار شده،مورد پذیرش کمیته علمی قرار گرفته است.
انتهای پیام/