به گزارش ختم کلام؛ جشنواره خرشه “فرآورده های لبنی گیلان” به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در روستای دافسار بخش مرکزی رشت برگزار شد.