به گزارش ختم کلام؛ نمایش بازی تاج و بخت با کارگردانی هادی آزرنگ در رشت بروی صحنه رفت.