اختصاصی ختم کلام/ عضو هیئت‌مدیره خانه مطبوعات گیلان با توجه به بی عدالتی در تخصیص اعتبار ۲ میلیارد ریالی به رسانه های مکتوب و مجازی تاکید کرد: متولیان‌امر در حوزه حمایت از رسانه های گیلان، ضمن شفاف سازی چگونی تخصیص اعتبار به برخی رسانه های مکتوب، باید پاسخگو باشد.

میلاد ابراهیمی، از اختصاص اعتبار بیش از ۲میلیارد ریال به رسانه های گیلان خبر داد و اظهار کرد: این اعتبار تاکنون فقط به رسانه های مکتوب اختصاص داده شده است.
وی با اظهار تاسف از بروز چنین بی عدالتی ها از سوی متولیان امر گفت: درتخصیص اعتبار این بودجه، پایگاه های خبری مظلوم واقع شده اند زیرا از بودجه یاد شده تاکنون هیچ مبلغی به آنان پرداخت نشده است.
ابراهیمی تصریح کرد: درست است که قیمت کاغذ نشریات چند برابر شده است، اما پایگاه های خبری هم هزینه های زیادی دارند و این موضوع بر کسی پوشیده نیست.
عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات گیلان با بیان اینکه بودجه مورد نظر به حساب خانه مطبوعات گیلان واریز شده تصریح کرد: در این‌میان اداره فرهنگ‌و ارشاد اسلامی استان هیچگونه برنامه ریزی برای چگونگی پرداخت به رسانه ها انجام نداد و هیچ معلوم نیست این پرداختی به برخی نشریات بر اساس چه شاخص هایی، صورت گرفته است.
به گفته ابراهیمی، متولیان امر حتی از ارائه لیست دریافت کنندگان بودجه به اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات نیز خودداری می کنند.
وی متذکر شد: خانه مطبوعات یک تشکل صنفی در رابطه با حمایت از کل جامعه خبری استان است و این توانایی را دارد که برنامه ریزی پرداخت را به نحو مطلوب انجام دهد.
عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات ادامه داد: درست نیست که پول از حساب خانه مطبوعات پرداخت شود ولی اداره ارشاد آن را تقسیم بندی کند و اعضای هیئت مدیره حتی از تعداد و مبلغ اختصاص داده شده به نشریاتی که این پول را دریافت کرده اند بی خبر باشند.
ابراهیمی با بیان اینکه عدم شفاف سازی و انتشار لیست پرداختی به نشریات، شائبه هایی را در رابطه با حمایت گزینشی در بین اصحاب رسانه به وجود اورده است تاکید کرد: لازم است با رفع شبه های به وجود آمده، هر چه سریعتر اطمینان لازم به این اصحاب برگردانده شود.
وی گفت: پایگاه های خبری نسبت به رسانه های مکتوب، دارای بیشترین بار تولیدی محتوایی بوده و واضح است که اطلاع رسانی سریع بر دوش آنان قرار دارد اما با این حال، نه تنها هیچ حمایتی از این رسانه ها در گیلان صورت نگرفته بلکه از دریافت کوچکترین مبلغی از این ۲۰۰ میلیون تومان نیز بی نصیب مانده اند.
عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات گیلان خطاب به متولیان حوزه رسانه در اداره کل فرهنگ‌و ارشاد اسلامی بر لزوم شفاف سازی در این مهم تاکید و تصریح کرد: آقایان یا لطف کرده از حمایت رسانه ها به طور کامل کنار بکشند ویا نسبت به شفاف سازی نحوه انتخاب رسانه ها و پرداخت به آنان هرچه سریعتر اقدام کنند.

انتهای پیام/