در ادامه جلسه دیروز ۶ اسفندماه جاری  در استانداری گیلان در خصوص اجرای پروژه نیروگاه بیو گاز در شرق گیلان به مرکزیت لاهیجان جهت بررسی فرمول سرمایه گذاری و تضامین مالی پروژه، جلسه ای صبح امروز ۷ اسفندماه جاری درسازمان سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد ودارایی با حضورمعاونین سازمان مذکور، مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان،مدیر کل اقتصاد و دارایی گیلان وتیم سرمایه گذاری شرکتWETECایتالیا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان ابتدا قربانعلی محمدپور مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان با توجه به معضلات زیست محیطی پسماند در استانهای شمالی به و یژه استان گیلان و پیگیریهای انجام شده جهت جذب سرمایه گذار خارجی و جلسه روز گذشته در دفتر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان ؛ بررسی فنی پروژه  همچنین تائید برتری آن نسبت به زباله سوز مباحثی مطرح کرد  و پس از تبادل نظر در زمینه چگونگی سرمایه گذاری ۳۶میلیون یورو در قالب فاینانس وBOTمقرر شد ،پروژه در قالب BOTپیگیری شود .