با حضور به موقع مامورین یگان حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه از بروز آلودگی شدید محیط زیست در منطقه جلوگیری به عمل آمد.
جعفر میرزایی رییس حفاظت محیط زیست شهرستان استانه اشرفیه با اعلام این خبر به روابط عمومی محیط زیست گیلان گفت در پی دریافت گزارش مردمی و با حضور به موقع مامورین یگان حفاظت شهرستان از اقدام فردی به منظور آتش زدن تایرهای مستعمل خودرو همراه با ضایعات جلوگیری به عمل آمد. وی گفت مامورین پس از اعلام تذکر جدی به فرد خاطی ، با همکاری خدمات آتش نشانی آستانه اشرفیه نسبت به خارج کردن تایرهای مشتعل که باعث بروز دود غلیظ در منطقه می شد اقدام کردند.