در راستای فعالیت واحد سرمایه گذاری شهرداری لنگرود صبح امروز جلسه شورای عالی سرمایه گذاری با حضور اعضاء شورا متشکل از مدیران دوایر ، قائم مقام ، حقوقی ، سرمایه گذاری ، کارشناس مالی و اقتصادی ، نماینده معاونت امور عمرانی استانداری ، مهندس خوشحال کارشناس دفتر امور شهری استانداری ، معاونت فنی و عمرانی شهرداری و جناب آقای منصفی رئیس و عضو ناظر شورای محترم شهر و به ریاست مهندس رجایی رئیس شورای عالی سرمایه گذاری در محل کار شهردار محترم برگزار شد .

در این جلسه آگهی فراخوان و همچنین پیش نویس قرارداد مشارکت با بخش خصوصی در اجرای پروژه تکمیل مراکز تجاری واقع در بلوار جمهوری(جاده چمخاله) مورد بررسی قرار گرفت.