همزمان با ایام الله دهه مبارکه فجر ، با ابتکار واحد مدیریت پسماند شهرداری و با همکاری شرکت آرداپاک از نمایشگاه و مسابقه ساخت سازه های بازیافتی که توسط شهروندان و دانش آموزان لنگرودی طراحی شده ، رونمایی بعمل آمد.

لازم به ذکر است با توجه به استقبال چشمگیر شهروندان از نمایشگاه فوق الذکر، مهلت تحویل آثار تا پایان ساعت اداری روز پنج شنبه ۱۸ بهمن تمدید شد.