به گزارش ختم کلام/سومین دوره مسابقات طناب کشی مجموعه مدارس علم وصنعت نوین
بمناسبت ماه مبارک رمضان در قالب ١٢تیم با حضور اقایان”عیدی” ریاست کمیته طناب کشی،”اسماعیل دوست”دبیر و روابط عمومی کمیته طناب کشی با حضور دبیران واساتید هنرستان در فضایی صمیمی در سالن اکادمی هیات کاراته توسط کارشناس ارشد تربیت بدنی “سعید عزیزی”برگزار ونفرات اول تا سوم این دوره از مسابقات معرفی شدند این مسابقه همواره با همت موسس مجموعه مدارس”مهندس اسکندر نجف زاده”و”دکتر سجاد نجف زاده”که برای ورزش اهمیت خاصی قائل میباشد برگزار شد.

در پایان به نفرات اول تا سوم تیمی حکم قهرمانی مدال وتندیس اهدا شد و با تشخیص ریاست و دبیر کمیته طناب کشی استان چند نفر که دارای استعداد بالقوه بودند به اردوهای تمرینی دعوت شدند

نفرات برتر:
مقام اول تیمی؛پایه دوازدهم الکترونیک
مقام دوم؛ پایه دوازدهم عمران
مقام سوم؛ پایه دوازدهم کامپیوتر