به گزارش ختم کلام، جلسه مجمع نمایندگان استان بامدیران اقتصادی و بانک ها به میزبانی سرپرستی بانک کشاورزی استان گیلان در رشت برگزار شد.