به گزارش ختم کلام؛ جشن باشکوه نیمه شعبان با همت سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری رشت در پیاده راه فرهنگی این شهر برگزار شد.