به گزارش ختم کلام، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، به عنوان نماینده وزیر این سازمان و رئیس هیئت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان، این انتخابات را در رشت برگزار و روند فعالیت انتخاباتی اتاق بازرگانی گیلان را مورد بررسی قرار داد.
فرهاد دلق پوش یکی از پارامترهای ثبت نام در انتخابات اتاق بازرگانی را دارا بودن حداقل ۳ سال سابقه عضویت معتبر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اعلام کردو گفت: این انتخابات هر چهار سال یکبار در اتاق بازرگانی برای استفاده از تجارب و توانمندی های اعضای اتاق بازرگانی در کل کشور برگزار می شود.
وی اتاق بازرگانی را یکی از بزرگ ترین تشکل های اقتصادی بخش خصوصی خواندو هدف از تشکیل آن را نیز کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و‌ بازرگانی برشمرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان تصریح کرد: این تشکل مهم بخش خصوصی با توجه به وظایف متنوع و مهمی که در بعد داخلی و خارجی برای آن تعریف شده، از اهمیت و جایگاه ویژه ای در ساختار و تصمیم سازی های اقتصادی کشور برخوردار است و به همین دلیل نیز ورود به آن با رای فعالان بخش خصوصی، بسیار مهم است.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی گیلان گفت: در اجرای مواد ۱۲، ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور، نهمین دوره این سری از انتخابات دریازدهم اسفند ماه امسال در محل اتاق‌های بازرگانی برگزار شد و در این دوره۸۵۰نفر دارای کارت عضویت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گیلان هستند که ۶۷۶ نفر واجد شرایط حضور در انتخابات و ۲۹نفر نیز بعنوان کاندیدای شرکت در انتخابات بودند.
دلق پوش گفت: از این تعداد، ۱۵نفر برای یک دوره چهارساله بعنوان اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان انتخاب خواهند شد.
وی افزود: این انتخابات با استقبالی فراوان در فضایی آرام، پرنشاط و منظم برگزار شد.
انتهای پیام/