به گزارش ختم کلام، مدیر شعب پست بانک گیلان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۳ نفر جذب داشته که ۱۱ نفر آنها از طریق آزمون سراسری بانک با اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی که به صورت کشوری برگزار گردید و از فرایند انتخاب چندین برابر ظرفیت ، مصاحبه و … جذب بانک گردیده اند. یک نفر هم تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی و نفر آخر هم جزو نیروهای خدماتی و شرکتی می باشد که مدارک و مستندات آنها موجود است.
محمد زمان فداکار، ضمن تاکید بر این موضوع که هیچ استخدامی توسط استان صورت نپذیرفته و تمام فرایندهای فوق در ستاد بانک، سیاستگذاری و اجرا می شود، از سازمانهای نظارتی اعم از سازمان بازرسی و دیوان محاسیات برای بررسی این فرایند، دعوت و از مدیران میانی استان درخواست کرد تا مصاحبه ها به صورت دقیق انجام پذیرفته و موجب سو تفاهم برای مخاطبان و مردم استان نشود.

انتهای پیام/