به گزارش ختم کلام؛ مردم با بصیرت شهر رشت، علیه لوایح مصوب شده FATF “گروه ویژه اقدام مالی” در گلزار شهدای رشت تجمع کردند.