در متن پیام آمده است:
بسمه تعالی
بیشتر بیندیشیم …
چهل سالگی انقلاب شاید فرصتی دوباره باشد تا با نگاهی بیطرفانه تر نظاره و بررسی کنیم که مجاهدان انقلاب و همه ی آنانی که برای سرنگونی حکومت پهلوی تلاش کردند، از جان و مال و آسایش خود گذشتند، زندان رفتند، تبعید شدند، شکنجه شدند، دار و ندار خود را فدا کردند، چه اهداف و خواسته هایی مد نظرشان بوده است.
عمر انقلاب بیش از سن من است اما جستاری در تاریخ و همنشینی و گپ و گفت با بسیاری از عزیزان، دانسته هایی گران سنگ در ذهن من ایجاد کرده است.
استقلال و دوری از هر گونه سرسپردگی سیاسی به دولتها و حکومتهای جهان، امنیت و هر آنچه در زیر مجموعه این مفهوم عظیم می گنجد، مبارزه با تبعیض و فساد، که به نظر می رسد هنوز شهادت و شجاعت بسیاری می طلبد، تامین رفاه و آرامش مردمی که شایسته ی زندگی بهتری هستند …
به اینها بیندیشیم …
در چهل سالگی انقلاب دعوت می کنم از همکارانم، از مدیران، از مسوولین و تصمیم سازان، راه دور نه، روستاهای دور گیلان نه، همین حومه رشت دوست داشتنی خودمان، همین وولکس و عینک و صفه سر و ماهی روخان و … دور نیستند، سری به احوال مردم این مناطق بزنیم و بیندیشیم برای اینکه شعارها و اهداف انقلاب برای این مردم محقق شود چه باید کنیم ؟

بهراد ذاکری

عضو شورای اسلامی کلانشهر رشت