با پیشرفت تکنولوژی، و گرایش گسترده مردم برای استفاده از ابزارهای الکترونیکی، موسسات مطبوعاتی به فکر در اختیار داشتن نسخه های برخط (آنلاین) برای خویش بوده اند. که این امر موجب به وجود آمدن خبررسان های اینترنتی در کشورمان بود.

پس از گذشت مدتی کم، رسانه هایی با عنوان پایگاه های خبری، تحلیلی در میان خبررسان های برخط و خبرگزاری ها شروع به کار کردند.

برای در اختیار داشتن پایگاه های خبری و تحلیلی، نیازی به در اختیار گرفتن مجوز های پیچیده همانند خبرگزاری ها و موسسات مطبوعاتی نبود. از این رو تعداد این گونه پایگاه ها در مدت زمانی کم به شدت افزایش یافت.

افزایش پایگاه های خبری و تحلیلی موجب استقلال کسانی شد؛ که در موسسات مطبوعاتی با دستمزد های متفاوت مشغول کار بوده اند، البته این استقلال خیلی هم خوب نبود.

در میان خیل پایگاه های دارای مجوز فعالیت، سودجویانی هم به عرصه رسانه و خبر رخنه کردند؛ افرادی که شاید هنوز در نوشته هایشان غلط های املایی و نگارشی دارند و امروز با ادعای مدیر مسئولی یا سردبیری یکی از این پایگاه های خبری خودشان را به جامعه معرفی میکنند.

افرادی که نام خانوادگی شان را در عرصه خبر به دوش میکشند ولی با انتشار اخبار از روی خصومت شخصی، جامعه خبری را زیر پرچم خصومت بد نام میکنند.

حال وزارت ارشاد و اداره کل ارشاد استان گیلان به عنوان متولی استانی، باید پاسخگو باشد که ولنگاری های پایگاه های خبری را چگونه تحت نظر دارد؟ آیا این صحیح است که یک پایگاه خبری به صورت پیوسته در حال تخریب افراد با دلایل جعلی باشد؟

مدیران مسئول هنگام اخذ مجوز برای پایگاه های خبری نباید آزمایش سلامت روان بدهند؟ البته از پایگاه هایی  که مدیران شان از سلامت روان به دور هستند نباید هم انتظاری به جز این برود.

از مدیران مربوطه وزارت ارشاد درخواست داریم که مجوز ثبت رسانه جدید را خیرات امواتشان نکنند؛ و برای حفظ شدن آبروی جامعه رسانه ای کشور، اندکی بیشتر به شخصیت افرادی که خواستار در اختیار داشتن رسانه مستقل هستند توجه نمایند.

انتهای پیام/محمدرضا کشازرع