شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود از ورزشکاران مدال آور لنگرودی در عرصه های آسیایی ، جهانی و کشوری تجلیل و قدردانی کردند.