http://ختم کلام:

دسید حسین رضویان در جلسه علنی شورای این شهر اظهار کرد؛ سرمایه گذاران مختلفی در شوراهای گوناگون به رشت مراجعه کردند اما در تو در توی ادارات برای اخذ مجوزهای لازمه به قدری خسته شدند که عطایش را به لقایش بخشیدند!
وی ادامه داد: رای مثال سالهاست که می شنویم در این شهر قرار است هتل جدیدی احداث شود یا یک پارک آبی شکل بگیرد، چه اتفاقی برایش افتاده و کجاست؟ پاسخگو چه کسی است؟
رییس کمیسیون توسعه پایدار شورای شهر رشت خطاب به کارشکنان برخی نهادها، پرسید؛ چگونه است سرمایه گذاران را برای دریافت مجوزها به اتاقهای گوناگون عودت می دهند و در نهایت هم اتفاقی برای اجرا رخ نمی دهد؟
مگر رشت تکه جدایی از ایران است؟ سرمایه گذاری که به اینجا می آید را سرخورده می کنند و سپس چه طور می شود که او را می برند در استان مجاور ما و کار شکل می گیرد ؟
رضویان همچنین گفت: مرمت و بازسازی ساختمان های تاریخی در رشت می تواند برای اقتصاد این شهر ارزش افزوده ایجاد کند چگونه در شهرهایی چون اصفهان و کاشان این اماکن محل بازدید و گاه بوتیک هتل شده اند اما در رشت چنین اتفاقی رخ نداده و نمی دهد؟

وی در نهایت با تاکید بر نقش کارآفرینی نهادها پرسید؛ نقش نهادهای متولی در این نقش آفرینی کجاست؟