http://ختم کلام؛صادق صادق‌پور  در نشست خبری با بیان اینکه از ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ به عنوان شهردار در خدمت مردم شهر لنگرود هستم، اظهار کرد: برای سال جاری،  ۲۲۵ میلیارد تومان بودجه برای شهر پیش بینی شده که از ابتدای سال جاری تاکنون نیمی از این بودجه محقق شده است.

وی گفت: این در حالی است که امسال برای شهرهای بیش از ۵۰ هزار نفر هیچ بودجه ای از محل  نفت و گاز برای شهروندان واریز نمی شود و همچنین مبالغ ارزش افزوده هم ۵۰ درصد کاهش یافته ولی با این حال توانستیم تاکنون نیمی از بودجه پیش بینی شده را محقق کنیم.

شهردار لنگرود با بیان اینکه تلاش کردیم تا فاصله ها را کم کنیم، گفت: یکی از کارهایی که در بخش اداری انجام شد سیستمی کردن کارها بود که جلوی رانت را گرفته و موجب تسریع در انجام امورات ارباب رجوع می شود.

*پرداخت  ۱۹ میلیارد از بدهی سال های گذشته 

وی با بیان اینکه ۱۹ میلیارد از بدهی سال های گذشته مربوط به پیمانکاران از بودجه امسال پرداخت شد، افزود: تلاش کردیم تا اول زیرساخت ها را اصلاح کنیم تا در ادامه روند بتوانیم کارهای روبنایی خوبی برای شهروندان انجام است، در همین استان شهرهای زیبایی وجود دارد ولی از نظر زیرساختی دارای وضعیت نامناسبی هستند و بنده دوست ندارم لنگرود با توجه به پتانسیلی که دارد در زمینه زیرساخت ها با عقب ماندگی روبرو شود.

شهردار لنگرود با اشاره به اینکه نگاه من نگاه زیرساختی است ولی به این معنی نیست که کارهای زیباسازی شهری را انجام ندهیم، بیان کرد: برای ۲ پروژه خیابان آزموده و خیابان ۳۵ متری مبالغ حدود ۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده، مناقصه پروژه خیابان آزموده انجام شده و مراحل قانونی و اداری در حال انجام است که در مهر ماه پیمانکار آن مشخص و قرارداد بسته می شود.

وی با بیان اینکه همچنین برای خیابان ۳۵ متری بیش از ۸۰ درصد کار آن به پایان رسیده گفت: این پروژه های  در حال تکمیل، پروژه هاییهستند که توسط شهرداری در حال انجامند و ممکن است خیلی به چشم نیاید ولی خیلی از مشکلات زیرساختی مردم را حل می کند.