فرمانداری شهرستان رشت، مهندس کیا عاشوری سرپرست فرمانداری رشت ظهر امروز (پنج شنبه) در مراسم اعطا مجوز بانک مرکزی به کارگزاران باجه های منتخب روستاهای پست بانک شهرستان رشت با اشاره به اولویت دولت سیزدهم برای توسعه اقتصاد روستا، افزود: اقتصاد روستایی نیاز به تامین مالی دارد که این کار از طریق شعبات پست بانک در مناطق روستایی انجام می‌شود.

وی افزود: طبق گزارشات تا به امروز ۳۹ روستای شهرستان رشت دارای باجه های بانکی هستند که کلیه سرویس های شعبه مرکزی در سطح روستاها انجام میشود و نیاز به حضور در شهرها برای پیگیری امور نیست، که این موضوع موجب تسهیل خدمات رسانی بانکی و رضایتمندی روستاییان شده است و ما از این اقدام ارزشمند مدیریت پست بانک قدردانی می نماییم.

گفتنی است در پایان این مراسم، مجوز صادره بانک مرکزی به ۸ مسئول باجه های منتخب روستایی در سطح شهرستان رشت اهدا شد.