کیا عاشوری بعد از ظهر چهارشنبه در اولین جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان رشت، اظهار کرد: برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور از وظایف و تکالیف مهم وزارت کشور است.

وی با اشاره برخی محدودیت‌های امکانی در برگزاری انتخابات افزود: برگزاری انتخابات با کمک و مشارکت همه دستگاه‌ها و مردم تحقق می‌یابد.

سرپرست فرمانداری رشت با بیان اینکه زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری برگزاری انتخابات فراهم شود، گفت: نیازسنجی امکانی و زیرساختی برای یک انتخابات پرشور و سالم بسیار اهمیت دارد.

عاشوری با بیان اینکه فرایند غیر رسمی انتخابات از هم اکنون آغاز شده است، اضافه کرد: نیمه مرداد پیش ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود و عملاً وارد فاز جدی انتخابات می‌شویم.

وی با تاکید بر لزوم تشکیل نشست‌های مختلف پیرامون برگزاری انتخابات، افزود: همراهی و هماهنگی بین دستگاهی منجر به برپایی انتخاباتی پرشور و سالم می‌شود.

سرپرست فرمانداری رشت با تاکید بر لزوم جلب مشارکت حداکثری در انتخابات آتی، تصریح کرد: همه امکانات و بسترها برای برگزاری انتخابات پرشور و سالم و با مشارکت حداکثری در رشت فراهم شود.

عاشوری با بیان اینکه زمینه حضور حداکثری مردم در شعبات اخذ رأی تسهیل بخشی شود، گفت: با برآورد و واکاوی در خصوص افزایش شعب اخذ رأی در رشت اقدامات لازم صورت گیرد.