عضای هیات رئیسه شورای اسلامی شهر رشت برای سومین سال از عمر شورای ششم انتخاب شدند و با یازده رای موافق محمد حسین واثق کارگرنیا به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر رشت شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای رشت ، در نود و چهارمین جلسه علنی شورا که با دستور جلسه انتخاب هیات رئیسه سال سوم از عمر شورای ششم رشت برگزار شد ، محمدحسین واثق کارگرنیا برای سومین سال متوالی و با یازده رای قاطع به عنوان رئیس شورای رشت انتخاب شد.
هادی رمضانی با یازده رای موافق به عنوان نایب رئیس شورای رشت انتخاب شد .
مجید عزیزی نیز با یازده رای اعضای شورا به عنوان خزانه دار انتخاب شد.
حسن کریمی کرنق و رضاعاشری نیز به عنوان منشی اول و دوم شورای ششم در سال سوم فعالیت انتخاب شدند.
نادر حسینی و محسن سماکچی برای جایگاه سخنگوی شورای رشت انتخاب شدند که با هفت رای موافق محسن سماکچی به عنوان سخنگوی شورا انتخاب شد.