جلسه رفع مسائل و مشکلات صنعت چای شهرستان لنگرود به ریاست دکتر جلالی فرماندار شهرستان لنگرود و با حضور معاونت بهبود و تولیدات سازمان چای کشور و اعضای ان در دفتر فرماندار لنگرود تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.