به گزارش ختم کلام،  شهردار لنگرود در گفتگویی  کمبود فضاهای ورزشی را از بزرگترین مشکلات شهرهای متراکم کشور همچون شهر لنگرود، بیان کرد.

صادق صادق پور، مهمترین دلیل این امر را  کمبود منابع مالی‌ نهاد های مرتبط اعلام کرد و گفت: عدم امکان مالی موجب عدم ارائه خدمات به روز و مستمر می باشد.

وی افزود: بر همین اساس افزایش مشارکت مردمی و بخش خصوصی در توسعه فضاهای ورزشی اهمیت مضاعف می یابد که نهایتا این امر موجب توسعه پایدار شهری، کاهش آسیب های اجتماعی، استعداد یابی،  استعداد پروری و ایجاد نشاط و فراغت برای تمام رده های سنی می شود.

شهردار لنگرود ادامه داد؛  با توجه به اهمیت این موضوع، شهرداری لنگرود از حضور فعال و جدی بخش خصوصی جهت افزایش سرانه ورزشی حمایت تمام قد خواهد داشت.

صادقپور همچنین ادامه داد؛ در ماه های ابتدایی شر‌وع به کار در شهرداری نیز قدم های اول را برداشته ایم و با ایجاد مشارکت مردمی، احداث مجموعه ورزشی چند منظوره با محوریت فوتبال را آغاز کردیم.

وی افزود؛ با عملکرد موفق بخش خصوصی، این پروژه در عرض چهار ماه به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی رسیده است.

این مسئول همچنین ادامه داد: احداث دو‌ زمین بسکتبال و والیبال روباز را نیز بطور جدی در برنامه قرار دادیم که طرح نهایی آن در روزهای آینده رونمایی خواهد شد.

خبرنگار ؛ زینب رزاقی لنگرودی