ختم کلام؛

شهردار لنگرود در گفتگویی اظهار کرد: از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ عملیات آسفالت گسترده معابر شهر لنگرود به منظور سهولت در تردد شهروندان با اولویت معابر خاکی آغاز شد.

صادق صادقپورگفت: در طی سه ماه توانستیم ۴۰ هزار متر مربع و ۲۷ معبر اصلی و فرعی شهر لنگرود را پوشش دهیم .

وی افزود: با هدف اجرای عملیات آسفالت ۶۰ هزار متر مربع دیگر از معابر را  منظور جلب نظر شهروندان و بهبود عبور و مرور شهری در برنامه قرار داده ایم .

خبرنگار؛ مهدیه رزاقی لنگرودی