ختم کلام/در گزارش‌های قبلی از تلاش‌های جدی یکی از نمایندگان برای انتصاب یکی از نزدیکان دفتر خود در ریاست توسعه و گردشگری گیلان گفته شده است. حالا آخرین شنیده ها حاکی از آن است  شرکت توسعه و گردشگری کشور در حال تشکیل هیئت مدیره برای انتخاب رییس جدید است و با فشارهای جدید احتمال انتصاب این کارمند برق استان بیشتر شده است.

گفتنی است ۹۸ درصد این  شرکت متعلق به وزارت میراث و گردشگری و دو درصد آن متعلق به استان بوده که یک درصد از آن به استانداری و یک درصد به میراث استان تعلق دارد. همیشه هم هر دو نماینده استانداری و اداره میراث از کارمندان حقوق بگیر و رسمی دولت
معرفی شده اند که طبق قانون حقوق بگیران دولتی اجازه حضور در هیئت مدیره شرکت دولتی دیگر را ندارند و این امر تخلف محسوب می‌گردد.

حال با توجه به اینکه نماینده شرکت توسعه و گردشگری باید از خانواده سازمان میراث و جزو آن سازمان باشد چطور و به سفارش چه شخص یا اشخاصی مدیر کل میراث استان کارمند غیرمرتبط و حقوق بگیر شرکت برق را به عنوان نماینده میراث و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و گردشگری گیلان معرفی می‌نماید؟ اگر فشاری نیست علت اصرار در این انتخاب عجیب چیست و اگر فشاری هست چرا به نهادهای نظارتی اطلاع رسانی نمی‌شود.