http://ختم کلام؛ با دستور سرپرست شهرداری رشت طی هفته گذشته روکش آسفالت معابر شهری توسط معاونت حمل و نقل ترافیک ، سازمان عمران و بازآفرینی شهری و مناطق پنج گانه در سطح شهر و محلات در حال اجراست .
یوسف یزدانی در این  رابطه اعلام کرد : باعنایت به حجم بالای کار و طبق جدول برنامه ریزی شده کار توسط واحدهای مربوط در حال اجراست و شهروندان محترم نیز در هر منطقه از شهر و محل مورد سکونت خود ، در صورت مشاهده چاله، خطوط حفاری ترمیم نشده و موارد نیاز به روکش آسفالت ، میتوانند طی تماسی با سامانه ۱۳۷ شهرداری ، با ذکر نام کوچه و محل مورد نظر ، مراتب را به اطلاع شهرداری برسانند تا در اسرع وقت و در طرح اصلاح معابر شهری و روکش آسفالت معابر شهری ، نسبت به بازسازی آن اقدام شود .
خبرنگار؛ ارسلان نعمتی پرشکوه