محمدرضا جلالی فرماندار شهرستان لنگرود با اشاره به اجرای چندین پروژه در کومله از روند اجرای خدمات شهرداری ابراز رضایت کرد.

 نماینده عالی دولت در شهرستان لنگرود گفت: قطار عمرانی شهرداری کومله با اجرای چندین پروژه عمرانی و خدماتی به حرکت سریع خود در مسیر توسعه متوازن و عادلانه ادامه می دهد.

محمدرضا جلالی افزود: پروژه های گردشگری نگین سبز، پارک سینده بدر، در کنار آسفالت و لوله گذاری در دست اجرا هستند.

وی با اشاره به نظارت مستقیم وم ستمر شهردار کومله یادآور شد: پیگیری و همراهی اعضای شورا و شهرداری سبب شده تا همه شهروندان از نتایج رشد شهری بهره مند شوند.

فرماندار شهرستان لنگرود در ادامه گفتگو از همه شهرداران خواست تلاش مضاعفی در توسعه عمران شهری داشته باشند تا قطار عمرانی شهری متوقف نشود.